Công văn nhập cảnh

Nhiều người hiện nay đang thắc mắc không biết công văn nhập cảnh là gì? Công văn này là một trong những văn bản do cục xuất nhập cảnh đồng ý cho những người nước ngoài nhập cảnh vào đất nước Việt Nam. Để hoàn tất thủ tục xin công văn nhập cảnh Việt Nam […]

Xem thêm